Referenser

Vi producerar Teknisk Konfektion för en mängd olika typer av företag, från stora väletablerade till mindre nischade företag inom våra fyra affärsområden. Det gemensamma för alla är att det vi producerar måste hålla den kvalitet och funktion som efterfrågas, i flera fall har våra produkter helt livsavgörande funktion.

Vi har samlat upp några exempel på hur vi tillsammans med kunder arbetat fram produkter och detaljer som bidrar till att våra uppdragsgivare och deras produkter blir framgångsrika.