Polisiär och militär utrustning

Produkter för riktigt tuffa tag Den långa erfarenheten spelar in när Tekonf lämnar förslag till produktlösningar för militärt och polisiärt arbete. Kraven på tillförlitlighet och funktion är exceptionellt höga eftersom brukarnas säkerhet och uppdrag står på spel.  Vi har haft glädjen att få leverera produkter inom segmentet länge och flera uppdrag kommer på rekommendation. Göran […]