[PRESSMEDDELANDE 19 maj 2023]

Nu är Tekonf ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Tekonf har under hösten och förvintern arbetat hårt med att uppfylla kraven för certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001, två internationella standarder som syftar till att förbättra organisationers verksamheter.

 – För oss är det viktigt att kunna påvisa att vi ständigt jobbar med kvalitets- och miljöfrågorna, säger Björn Rimmö, marknadsansvarig. Vi vill att våra kunder ska känna en trygghet i att vi ständigt jobbar för att bli en ännu bättre leverantör.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som fokuserar på att definiera klara mål och ansvarsområden, genomföra systematiskt arbete och kontinuerligt övervaka och förbättra prestanda för att säkerställa hög levererad kvalitet. ISO 14001 är däremot ett standardiserat miljöledningssystem utformat för att hjälpa organisationer att minska sitt miljöavtryck. Det rör sig bland annat om att identifiera och hantera miljörisker, minska resursförbrukning och förbättra energieffektivitet. Båda standarderna, ISO 9001 och ISO 14001, är frivilliga. 

– Att certifiera oss enligt ISO 9001 och 14001 är en del av vår övergripande strategi för en hållbar affär och säkerställa en högkvalitativ kvalitets- och miljöhantering. Vår ambition är att bli bättre för våra kunder och minska vår miljöpåverkan, säger Göran Wärdell, VD och fortsätter, efter ett mycket framgångsrikt 2022 rustar vi oss nu för en starkare 2023.

 

Tekonf med säte på Frösön i Jämtland är specialister på att skära till, stansa och sammanfoga mjuka material – så kallad teknisk konfektion. Företaget har fyra marknadsområden; industri, sjukvård, försvar och detaljhandelsprodukter. Efter ett framgångsrikt 2022 har Tekonf fortsatt stark orderingång, främst inom det militära marknadsområdet. Företaget har ca 30 anställda och omsatte 39 miljoner 2022, en ökning med 50 procent mot föregående år.

Marknadsansvarige Björn Rimmö med ISO-certifikaten. Högerklicka på bild för nedladdning