[PRESSMEDDELANDE 2 oktober 2023]

Tekonf utsett till Di Gasell-företag 2023

Tekonf AB har lyckats med bedriften att bli ett av Jämtlands och Sveriges snabbast växande företag och har utsetts till Di Gasell-företag. 

 – Tekonf har under de senaste tre åren haft en stark och lönsam tillväxt och vi är förstås oerhört glada och stolta över att ha utsetts till Di Gasell-företag, säger Göran Wärdell, vd på Tekonf.

Di Gasell är en undersökning som rankar Sveriges mest framgångsrika företag i vart och ett av Sveriges 21 län och har gjort så sedan 2000. För att kvalificera sig som Gasellföretag behöver företaget ha fler än tio anställda, en omsättning över 10 miljoner kronor, mer än fördubblat sin omsättning i den fyraåriga undersökningsperioden, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och vuxit organiskt utan förvärv eller fusioner. Allt medan företaget redovisar ett samlat positivt rörelseresultat. Kraven är höga och det är endast något hundratal företag i Sverige som lyckas med det – ett av dem är alltså Tekonf. Utmärkelsen Di Gasell delas ut i samband med Gasellmiddagen som kommer att ske i Umeå 10 oktober.

– Det är också med stor ödmjukhet vi välkomnar utmärkelsen, säger Göran Wärdell, vd. Hela bolaget har arbetat målmedvetet. Vi hade inte lyckats nå hit utan våra skickliga medarbetare som säkerställt hög kvalitet och leveranssäkerhet. Med den tryggheten i ryggen har vi kunnat åta oss fler och större uppdrag och det syns i resultatet.

Tekonf med säte på Frösön i Jämtland är specialister på att skära till, stansa och sammanfoga mjuka material – så kallad teknisk konfektion. Företaget har fyra marknadsområden; industri, sjukvård, försvar och detaljhandelsprodukter.  Tekonf har ca 30 anställda och omsatte 39,7 miljoner 2022, en ökning med drygt 49 procent jämfört med föregående år.