[PRESSMEDDELANDE 6 FEBRUARI 2023]

Tekonf firar 10 år med rekordomsättning

10-årsjubilerande Tekonf på Frösön har haft ett mycket framgångsrikt 2022. Företaget har vuxit inom alla verksamhetsområden och ökat sin omsättning med 50 procent. Det har bland annat inneburit att företaget anställt åtta personer för att möta ökad efterfrågan av teknisk konfektion.
– Vi lämnar ett mycket bra år, förutom att ha nått en rekordproduktion av åkmadrasser har vi en stark omsättningsökning över hela linjen, säger Göran Wärdell, vd på Tekonf. Våra uppdragsgivare inom framför allt försvar upplever en större efterfrågan och det märks även hos oss.

Under de gångna tio åren har Tekonf vuxit organiskt med en brantare utvecklingskurva det senaste året. Försäljningsframgångarna och det starka resultatet 2022 gör att Tekonf är väl positionerade för att även 2023 ska kunna bli ett bra år, trots en dämpning i den svenska ekonomin.
– Fördelen vi har är att vi har fyra i sig ganska åtskilda verksamhetsområden, det gör att vi är mindre känsliga för konjunktursvängningar. Vi tror att förstärkningen av svenskt försvar även fortsättningsvis kommer återspeglas i vår produktion så vi är försiktigt optimistiska, säger Göran Wärdell.

Tekonf med säte på Frösön i Jämtland är specialister på att skära till, stansa och sammanfoga mjuka material – så kallad teknisk konfektion. Företaget har fyra verksamhetsområden; industri, sjukvård, försvar och detaljhandelsprodukter. Tekonf har ca 30 anställda och omsätter 38 miljoner 2022, en ökning med 50 procent.

VD Göran Wärdell. Högerklicka på bild för nedladdning