Marknadsområden

Vi verkar i huvudsak inom fyra områden – Industri, militärt, sjukvård för våra uppdragsgivare samt inom detaljhandel som underleverantör av åkmadrasser till flera olika kedjor inom detaljhandeln men även vårt eget varumärke Froztyfox.

Detaljhandel

Åkmadrasserna är kanske våra mest kända produkter. De är helt egenutvecklade och varje år producerar vi 100 000-tals. Vi levererar åkmadrasser till svenska butikskedjor under deras egna varumärken vid sidan av vårt eget varumärke Froztyfox. Åkmadrasserna produceras av vattentät PVC-väv som svetsas ihop, fylls med skummaterial och öljetteras i stora serier.

De skyddsmadrasser som används i skidsystemen är, tillsammans med ledande liftbolag, vidareutvecklade för att de inte ska kunna användas för att busåka på. PVC-väven har en sträv yta för att öka friktionen i snön och fyllningen är specialutformad för att ta upp stötar och slag.

Detaljhandel

Industri

Flexibilitet och leveranssäkerhet är grunden i vår produktionsfilosofi. Med våra korta omställningstider kan du få såväl enskilda produkter som större serier producerade, förpackade och distribuerade till dina kunder. I vårt CAD-system optimerar vi dessutom varje enskild produktion för att minimera spillet. Vår målsättning är att allt grundmaterial ska komma till användning för att minska miljöpåverkan och optimera produktionsekonomin.

Med vår materialkunskap, förmåga att sätta oss in i både dina och dina kunders behov har vi utvecklat allt från färdiga produkter som sittskydd, väskor, boxtillbehör och dragselar till containerisoleringar och packningar till traktorer. Vi är helt enkelt specialister på att utveckla, optimera och förädla produkter kostnadseffektivt med hög kvalitet.

Industri

Militärt

För såväl militärt som polisiärt bruk är kraven på funktionalitet och kvalitet oerhört högt ställda. Produkterna måste fungera i alla lägen. De ska tåla hårda och farliga miljöer, och feltoleranserna ska vara obefintliga.

Vi har lång erfarenhet av teknisk konfektion för militärer och poliser. Med det som bakgrund har vi djup förståelse för de speciella behov som kan uppstå. Tillsammans med våra uppdragsgivares expertis utvecklar vi produkter för specifika behov, produkter som passar in i klädsystem, materielförvaringssystem och liknande.

Militärt

Sjukvård

Tekonf är väl förtrogna med krav som ofta återkommer i sjukvården. Förutom hundraprocentig funktionalitet ska våra produkter vara hygieniskt lättarbetade, täta, motstå vätskor och klara uppsatta brandkrav. Vår förmåga att möta kraven inom olika marknader har inneburit att flera av våra uppdragsgivares produkter har nått ut på den internationella marknaden.

Tillsammans med en av våra uppdragsgivare har patent tagits på en fallskyddsmadrass för användning inom bland annat äldrevård. Det är ett exempel på vår förmåga att tänka ett steg till för att finna den bästa lösningen på ett specifikt behov.

Sjukvård